O spoločnosti

Stabilný partner

Kto sme
a čím sa
zaoberáme?

O firme

Spoločnosť vznikla v roku 2010 a to za účelom správy vlastných lesných a poľnohospodárskych pozemkov. Smerovanie spoločnosti kladie najväčší podiel lesnému hospodárstvu a rekultivácii pôdy pôdnymi frézami.

Hlavným zámerom spoločnosti M&J Business s.r.o, je stabilita a pevné umiestnenie na trhu v oblasti obchodu s drevnou hmotou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou fungovania celého priemyslu, zároveň jej vysoké zhodnocovanie nie len v ekonomických ukazovateľoch, ale aj v duchovnej podobe, čo znamená úcta k drevu a prírode a posadenie jeho hodnoty v čo najvyššom pretvorení na samotné výrobky z neho. To znamená posunúť zastúpenie vlákninového dreva na minimum v rámci trhu a povýšiť triedenie a výber guľatiny.

Cielene hospodáriť v lesoch trvalo udržateľným spôsobom z hľadiska časového ako aj z ekonomického. V lesoch sa snažíme vytvoriť trvalo udržateľný vývoj na čo najdlhšie obdobie. Minimálne na obdobie 30 rokov, čím chceme dosiahnuť rovnomernú výšku ťažby dreva spojenú s výškou nájomného podmienenú aj internou zmenou LHP. Často aj znížením ťažby oproti predpisu tak, aby sa zachoval cieľ.

Jednou z najdôležitejších činností pri správe lesov je pestovanie lesných porastov, čím zabezpečujeme druhové zloženie a kvalitu lesných porastov pre budúce generácie. Zároveň taktiež kladieme dôraz na priestorovú úpravu lesných porastov, rozčleňovanie a nemej dôležitú úpravu lesných ciest a budovanie nových v čo najkvalitnejšej a trvácnej podobe.

Naši
partneri

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

BS FOREST, s.r.o.

BS FOREST, s.r.o.

Služby v lesníctve, ťažba sústreďovanie a predaj dreva.
Koperbent s.r.o

Koperbent s.r.o

Služby v lesníctve, ťažba sústreďovanie a predaj dreva.
http://www.koperbent.sk/
Drevoimport s.r.o

Drevoimport s.r.o

Služby v lesníctve, ťažba sústreďovanie a predaj dreva.
http://www.drevoimport.sk/
Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429